Általános feloldozás - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános feloldozás

Archívum > 2020 > Egyebek


Kedves Testvérek!

A vatikáni Istentiszteleti Kongregáció dekrétumához igazítva a húsvéti Szent Háromnap liturgiáját rövidített változatban, de megtartom. 
Ennek időpontjai: 
nagycsütörtök: 18,00 óra 			     
nagypéntek: 18,00 óra 			     
nagyszombat: 20,00 óra  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata alapján a jelen időszakban általános feloldozás is adható, amihez nem szükséges személyes jelenlét. Az általános feloldozás feltételei:	
1. bűnbánat 
2. a bűnbánat külső jele (pl. imádságra összekulcsolt kéz) 
3. elégtétel (imádság, hogy az emberek Isten felé forduljanak) 
4. később pótolni kell az egyéni gyónást. 
Ez az alkalom a nagycsütörtöki szentmise elején lesz a liturgia kezdő, bűnbánati  részében 18,05-kor, amit a harangszó is jelezni fog. 
A feloldozás szövege lentebb olvasható. 

Kívánom, hogy ez a sajátos időszak ne tudja elfedni Krisztus feltámadásának örömhírét, ami egyben a mi örök életünk záloga is. 
Váljon lehetőséggé a családok számára, hogy együtt imádkozva elmélyüljön hitük. 	 	 	 	    
Albert atyaAz MKPK március 17-én kelt rendelkezésével visszavonásig lehetővé tette az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.) egyéni gyónás és bűnvallomás nélkül.
Az általános feloldozásnak 4 feltétele van: 1. bűnbánat, 2. a bűnbánat külső jele, 3. elégtétel, 4. később pótolni kell az egyéni gyónást, ha erre alkalom adódik. Erre a feloldozást kérők figyelmét előzetesen fel kell hívni.


Az általános feloldozás menete:
Az általános feloldozásban részesülni kívánókat figyelmeztetni kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is tetézhetnek.


Általános bűnvallomás
A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen külső jellel kérjék
Akik most szentségi feloldozásban akarnak részesülni,
meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a szentmisében szoktuk!


A megtérők ezután elmondják az általános bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr imájának közös elimádkozásával folytatják.
Ezt követően a pap megadja az általános feloldozást.


Általános feloldozás
A pap, kezét a megtérő felé kiterjesztve feloldozást ad:


A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát,
hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen:
aki előbb szeretett minket,
és elküldte szent Fiát a világba,
hogy általa a világ üdvözüljön,
legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!
Felelet: Ámen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus,
aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta magát,
de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen:
aki az apostolokra kiárasztotta a Szentlelket,
hogy hatalmuk legyen a bűnök megbocsátására,
szolgálatunk által szabadítson meg titeket bűneitektől,
és töltsön el Szentlelkével!
F: Ámen.

A vigasztaló Szentlélek,
akit a bűnök bocsánatára kaptunk
és aki az Atyához vezet minket:
tisztítsa meg szíveteket, járjon át benneteket erejével,
hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben,
aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!
F: Ámen.

ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL
AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
F: Ámen. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz