Varga László írása - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Varga László írása

Archívum > 2020 > Egyebek„Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!” – Varga László


Bármennyire is hiszünk  Isten szeretetében és gondoskodásában, az utóbbi napokban biztos  sokunkban, számtalan kérdés felmerült a koronavírus-járvány kapcsán.  Varga László kaposvári megyéspüspök próbált a leggyakrabban  felmerülő kérdésekre választ adni  főpásztori levelében, amelyet most teljes terjedelemben közlünk.

Őrzője vagy testvérednek!
Káint, miután megölte Ábelt, arról  kérdezte az Úr, hol van a testvéred? Ő így válaszolt: „Hát őrzője vagyok  én a testvéremnek?” Az Úréval együtt, a mi válaszunk is, igen! – a  koronavírus idején még jobban, mint máskor!
Igen, a Főparancs értelmében, mert ha  szereted embertársaidat, mint önmagadat, akkor be kell tartanod azokat  az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóságok, és az egyházi vezetők  kiadtak, hogy ne árts neki.
Az eddigi tájékoztatások mellett,  amelyeket szinte folyamatosan közzé tettünk a rendelkezésünkre álló  levelező listákon, szükségesnek tartok néhány spirituális szempontot is  kiemelni és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ  adni.

Hol van az Isten a járvány idején?
Hol lenne, ha nem itt? A koronavírus és a válságok idején is tudnunk kell, hogy nekünk
olyan Istenünk van, aki miközben gondviselő és megmentő, velünk jön a krízisekbe és a szenvedések tengerébe is.
Nem kívülről figyeli a küzdelmünket,  szenvtelenül. Itt van a járvány kellős közepén, hogy felismerjük, és rá  tudjuk bízni magunkat! Nagypéntek drámája nem kérdőjelezte meg Isten  szeretetét Jézus iránt, hanem megerősítette a hitét,  hogy harmadnapra feltámad.

Miért engedi meg Isten ezt a járványt?
Ugyanazért, amiért a keresztények üldözését, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről!
Isten országa köztünk van, erről kell tanúságot tennünk!
Az Ő országának békéjét és örömét nem  veszélyezteti a járvány, csak akkor, ha nem hisszük, hogy Isten országa  elérkezett, s az ellenfél hangjára figyelünk.
A keresztségünk óta naponta választanunk  kell, hogy ellene mondunk-e a sátánnak, a vádlónak, a félelemben,  rettegésben tartónak, a pánikot keltőnek, vagy engedünk neki?
Ugyanakkor abban is választanunk kell,  hogy rábízzuk-e magunkat a szerető, gondviselő Atyára, igent mondunk-e  Jézus Krisztusra, aki velünk van mindennap, és hallgatunk-e a  Szentlélekre?

Szenteltvíztartók kiürítése?
Ugyanazok, akik tiltakoznak a  rendelkezésekkel szemben és hirdetik, hogy a szenteltvíztartó nem lehet  veszély forrása, nem hajlandók belenyúlni és keresztet vetni, amikor azt  látják, hogy roma, vagy koszos, hajléktalan testvéreink  a szemük láttára megmosakodtak benne. Miközben otthon kínosan betartják  a higiénia szabályait, és egy kortyot nem innának abból a vízből,  amelyre ki van írva, hogy enyhén szennyezett, számon kérik azokat, akik a  józanészre hallgatva, azt kérik, ne tartsunk  szenteltvizet a tartóban, mert fertőzés forrása.

Az Oltáriszentség majd megment?
Sokan közülünk vakon hisznek abban, hogy  az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus minden bajtól megóv bennünket.  Amikor kigyullad egy katedrális, vagy földrengés van, az ott imádkozók  nem várják meg, amíg bent égnek, vagy rájuk  omlik a mennyezet, arra hivatkozva, hogy az Oltáriszentségben jelen van  Krisztus és Ő majd megvéd bennünket, hanem az eszükre hallgatva  kimenekülnek, és kimentik a szentostyákat is.

Kézbe áldoztatás?
Egyesek föl vannak háborodva, s  szentségtörőnek tartanak bennünket püspököket, amikor azt kérjük: ne  legyen nyelvre áldoztatás, hanem csak kézbe. Vajon a mi Urunk Jézus  Krisztus szentségtörést követett el, amikor az első szentmisén,  ahol Ő volt a főpap, nem nyelvre áldoztatta meg az apostolokat, hanem  kézbe adta nekik a saját testét és vérét?

Akik igazán hisznek, azok nem kaphatják el?
Jézus nem ígért olyat, hogy lesz betegség,  amit a keresztények nem kaphatnak meg, mert hisznek őbenne. Az eddigi  húszezer fertőzött között bizonyára bőven volt keresztény is.

Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!
A Szentírásban Isten legtöbbször azt kéri tőlünk: „ne féljetek!” A pánik tehát kerülendő.
Döntenünk, választanunk kell: pánik és  rettegés vagy ébrenlét és bizalom a Gondviselőben? Az Istenbe vetett  bizalom, a hit azonban nem vak, hanem értelmes.
Felelősek vagyunk egymásért! Ha süllyed a  hajó, nem mondhatjuk, hogy nem vesszük elő a mentőcsónakot, mert Isten  megígérte, hogy a hajunk szála sem görbülhet!

Mit tegyünk hát?
Ne féljetek, és ne rémüldözzetek, akkor  sem, ha nem juthattok el szentmisére vagy nem áldozhattok! Inkább  fedezzétek fel azokat a lehetőségeket, amelyeket maga a Mester kínált  fel nekünk, a vele való találkozásra.
Megígérte és megtartotta: ahol ketten vagy  hárman összejönnek az Ő nevében, ott lesz köztük! Amennyiben odáig  jutunk, hogy a kiscsoportos találkozás sem lehetséges, mert karantént  rendelnek el, akkor is van lehetőségünk találkozni  vele.
Az élet igéjében, a Szentírásban  valóságosan jelen van. Ha naponta olvassuk, elmélkedünk róla, és belőle  táplálkozunk, az örök életünket vesszük magunkhoz!
A megtört, beteg embertársainkban ugyanaz a  Krisztus van jelen, mint a szentostyában. Ő jelentette ki, amit egynek  ezek közül teszünk, azt vele tesszük. A járvány számtalan lehetőséget  tartogat a köztünk jelen lévő Krisztussal  való találkozásra a betegekben és szenvedőkben is.
Isten mindent a javunkra fordít, csak  legyen bátorságunk ezt a helyzetet is a feltámadás, a Húsvét felől  nézni. A mi igazi reményünk Isten országa és a mennyország! Nincs más  távlat. Ezért írja Pál apostol: „Számomra az élet Krisztus,  a halál pedig nyereség.”
A koronavírus rákérdez a hitünkre, a feltámadásba vetett hitünkre is.
Minden szentmisében elmondjuk: „Halálodat  hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.”  Amíg el nem jössz. Ez azt jelenti, hogy itt és most. Tehát ebben a  mostani helyzetben is hiszünk a feltámadott jelenlétében  és a feltámadásban is.
Ebből merítjük a reményt és az erőt, hogy segítsük egymást, amikor krízisben, nehéz helyzetben vagyunk!

Forrás:  Kaposvári Egyházmegye


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz