Cursillo - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Cursillo

Közösségek


Mi is az a Cursillo?

  A Cursillo - a kereszténységről szóló "tanfolyam", amelyen vallásos és ateista környezetben élők, hívők és nem hívők is részt vehetnek. Spanyolországban a 40-es évek nagy problémákat állítottak az Egyház elé, és az ott meginduló cursillo mozgalom már önmagában is eredeti és kitűnő válasz volt  a problémák megoldására.
  A cursillót létrehívó időszak hasonló volt a mai magyar helyzetünkhöz és vallásos környezetünkhöz. A polgárháború utáni Spanyolországban a társadalom megosztott volt. A tömegek hátat fordítottak Istennek, Krisztusnak és az Egyháznak. Az élet már többé nem volt keresztény, noha megmaradt még a vallás sok külső gyakorlata. De hatása a mindennapi életre majdnem a semmivel volt egyenlő.
  Létezett azonban egy csoport, melyben mindenki ugyanazt a lelkületet vallotta. Ez a lelkület életté alakult át, és ez az élet hozta létre a Mozgalmat.
Hazánkban több nemzedéknek nem volt módja megismerni a kereszténység lényegét és tanítását, amelyen az európai civilizáció alapul.
  A cursillo nem tanítani akar, hanem meggyőzni: a tanulás, a tett és az imádság hármas útján a hit megerősítése a célja. Ehhez szükség van a résztvevők egész lényére, szívére, lelkére. A cursillo lényegéhez tartozik a szent liturgia, a közös imádság, a beszélgetések, a munkatársak személyes tanúságtétele, az öröm. Akik részt vesznek a három napos bentlakásos rendezvényen, átélik a cursillo, a hit élményét, azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeretetére van szükségünk. Az isteni szeretet erőteljes hívása, hogy legyünk keresztények! Krisztus számít ránk! És ha igazán keresztény lesz az ember, Krisztushoz tartozóként máshogy, mélyebben éli meg mindennapjait. Mély élményszerűsége megnehezíti a meghatározást, hogy mi is a cursillo.
  Védőszentje Szent Pál, akinek emlékévét XVI. Benedek pápa 2008 június és 2009 júniusa közötti időszakra hirdette meg. Ő az a szent, akinek személyéről keveset tudunk (még születése évét sem pontosan), de a pogányok közötti apostolkodása – a krisztusi tanok terjesztése, egyházközösségek létrehozása – alapozta meg a keresztény tanok megszilárdulását és világméretű terjedését. A damaszkuszi úton átélt esemény éppen olyan meghatározhatatlan, mint az az öröm és vallásos élmény, amit a cursillo jelenthet az arra fogékony embernek.
  A Világiak Pápai Tanácsa a Vatikánban jóváhagyta az OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad = a Cursillo Mozgalom Világszervezete) alapokmányát illetve magát a Cursillo Mozgalmat. Ez a bejelentés azért nagyon fontos, mert így a Vatikán által hivatalosan is elismert mozgalom lett a Cursillo. A bejelentés formális jelentőségén túl azért is fontos, mert azt mutatja: a katolikus egyház legfelső szintje valóban számít a Cursillo-ra, az abban tevékenykedő egyházi és civil testvérekre. Egy rövid mondatban: "Krisztus számít Rád!"
  A cursillo a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. Új barátságokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert. A cursillo azokat az aktív embereket hívja, akik hatással vannak környezetükre. Magyarországon is már több mint tízezer ember vett részt ilyen összejövetelen. A cursillo továbbra is hívja azokat, akik az Istentől kapott talentumaikkal isteni és emberi feladataikat egységben akarják teljesíteni. Azokat, akik elfogadják Isten csodálatos ajándékait.

Egy hétvége:
ahol barátként várnak
,
ahol olyannak szeretnek, amilyen vagy
,
ahol megpróbálhatod másként látni a világot
,
ahol megismered a szeretet, a türelem, a szolgálat világát
,
ahol barátokra találsz, ahol önmagadban és társadban felfedezed Jézus Krisztust
,
ahol megtapasztalod az Egyház szeretetét
,
ahol segítenek megtalálni életcélodat
,
ahol felismerheted keresztény küldetésedet
,
EGY HÉTVÉGE, AMINEK NEM LESZ VÉGE !!!

Találkozás Krisztussal!
Ez a cursillo lényege. Egyszerűen hangzik, de nem az. Gondolkodj el ezen.
Valódi, élményszerű, tapasztalati találkozás Krisztussal.
Ha ezt megértjük, akkor a cursillo öröme, boldogsága is érthető lesz.
VEGYÉL RÉSZT EGY CURSILLO-n!!!

200
5 októberében a győrszentiváni egyházközség néhány tagja részt vett a Kőszegi Cursillo-n és azóta is Krisztus apostolaként próbálnak tevékenykedni, és egyre többeket erre az útra hívni!

Találkozás Krisztussal. Ez A Cursillo lényege.
Vegyél részt egy cursillo-n!
Aztán gyere és találkozz, imádkozz, beszélgess velünk kéthetente keddenként a plébánián!

DE COLORES!

Összeállította: Kisné Gyöngyösi Éva
Forrás: Dr. Ponty Krisztina írása (Plébániai Híradó 2008. februári számából)
         
   Életet a léleknek, (a Szentlélek templom lapja) 2012. augusztus 26.-i száma

További információk:
www.cursillo.hu 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz