Búcsúztató - Keresztelő Szent János Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Búcsúztató

Archívum > 2020 > EgyebekHalálból feltámadt Urunk, Jézus Krisztus!

  Test szerinti feltámadásoddal örökre útitársunk lettél, előttünk jársz és értünk jössz földi vándorlásunkban.
  Közös útitársunkra, Ciprián atyára emlékezünk, érte imádkozunk most koporsójánál. Emlékezünk, mert a közös múlt összeköt bennünket, és segítség utunk folytatásában.

  Nehéz időben  kezdődött az ő élete. Már indulásakor – szüleivel és öccsével együtt –  meg kellett tapasztalnia az alsóbbrendűnek nyilvánított emberek életét, a  sok téren ellehetetlenített életet. Egészséges,  gyermeki életösztöne segítette át ezen a nehéz időszakon. Nagyigmánd,  ahol gyermekként élt, örökre életének része lett. Növendék éveiben ő volt közöttünk a  Nagyigmándi Horváth Ciprián.
  Sajátos és meghatározó szigetet jelentett  számára életének következő színtere, a győri bencés gimnázium. Az iskola  sajátos múltja, színes tanáregyéniségei igazi  otthont jelentett számára, ahol nem kellett együtt élnie hátrányos  megkülönböztetéssel, ahol valódi emberi jövő felé növekedhetett. A  gimnázium után aztán megint azzal a világgal szembesült, amelyik  sorompókat állított útjába. Ezek a sorompók azonban az Isten  hívásának eszközei lettek. Visszatért abba a közösségbe, amely  növekedésének olyan jó eszköze volt.
  Egy évvel az érettségi után Pannonhalmán folytatta életét. Ez az élet is tele volt feladatokkal.
Talán az indulás  legnehezebb feladata az volt, hogy a hatalom által korlátozott  növendéklétszám és a sajátos rendi berendezkedés miatt egy évig  többnyire egyedül kellett az új úton járnia. Természete szerint  közösségi emberként, nagyon sokszor kellett egyedül lennie. Talán ez a  sajátos szociális böjt tette egész életében közösségkeresővé. A  próbatétel sajátos éve után derűs, közvetlen tagja lett az akkor  örvendetesen növekedésnek indult klerikusok  csapatának. Azokat a társait és tanárait szerette legjobban, akik hozzá  hasonlóan, a szokottnál talán egy kicsit látványosabban tudtak  lelkesedni. Amikor tanári szakot kellett választania, a matematika-fizika  felé indult. Azonban hamarosan irányt váltott és elöljárói tanácsát  elfogadva, teológus lett. Teológia-tanulmányait a pannonhalmi alapozás  után, a Budapesti Hittudományi Akadémián folytatta, és itt szerzett  doktori fokozatot. Közben ünnepélyes fogadalommal  végleg elkötelezte magát, 1964-ben pedig pappá szentelte Kisberk Imre  székesfehérvári püspök.
  Rövid pannonhalmi,  diákotthoni szolgálat után egykori iskolájában lett hittanár és  teológiai tanár a Pannonhalmi Hittudományi Főiskolán. Az iskola  diákjainak kísérése mellett sokoldalú, rendszeres kapcsolatot  tartott a győri hívek különböző, sokszor általa szervezett  csoportjaival, de megtalálta az utat azokhoz is, akik csak távolabbról  érdeklődtek a kereszténység iránt. Sokoldalú, lelkes lelkipásztor volt. Közben példamutató szeretettel gondozta idősödő és egyre  tehetetlenebb szüleit akik, hogy közel legyenek hozzá, Kismegyerre  költöztek. Győri hittanárságát 1989-ben hat évre Győrszentiváni  plébánosságra cserélték elöljárói. Pannonhalma környéki plébániákon  folytatódott lelkipásztori szolgálata. Közben – utasként  – autóbalesetett szenvedett. Ez testileg-lelkileg nagyon megviselte.  Fogyatkozó erővel, de fogyhatatlan lelkesedéssel járt az emberek közé,  egyre inkább autójára szorulva.
  Utolsó pár évében  már nagyon kicsire zsugorodtak valaha bőséges emberi kapcsolatai. Ennek  elviselése egyre nehezebb feladattá vált számára.

  Urunk, hálát adunk Neked sok derűvel és kedvességgel megáldott testvérünkért!
  Hálát adunk neked, mert barátságos, nyíltszívű ember volt, aki tudott lelkesedni és másokat lelkesíteni.
  Hálát adunk, mert tanárként és lelkipásztorként is Igédet hirdette, egyházadat, rendünket építette!
  Most véget ért földi  vándorlása, de a te világodban – hitünk és reményünk szerint – továbbra  is együtt leszünk. Gazdag, a mi életünkkel részben közös élet van  Ciprián atya mögött. De töredékes élet, mert minden földi vándor élete töredékes.
  Urunk Jézus, te test szerinti feltámadásoddal emberségedben is elérted az élet teljességét. Hozzád fordulunk most. Te, aki az utolsó vacsorán azt ígérted, hogy értünk jössz, tedd teljessé az ő  életét. Bennünket is támogass, akik útitársai voltunk, hogy a mi  töredékes életünk is a te teljessé tevő szeretetedben részesüljön.  Ciprián szolgád egész életben azért dolgozott, azért hirdette a Te igédet sokféle embernek, hogy mindenki közelebb kerüljön hozzád.
 
Legyen most ő közel hozzád a Te országod teljességében. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz